Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ kiểm soát của HTX trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

 5,089 Lượt xem

Trong 2 ngày 24 – 25/10, Liên minh HTX tỉnh Lào Cai phối hợp Trường Bồi dưỡng cán bộ Công thương với tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ kiểm soát của HTX trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

           

Ông Nguyễn Ngọc Minh – Chuyên viên Ban Tư vấn – Hỗ trợ Liên minh HTX tỉnh Lào Cai dẫn chương trình

Ông Trương Mạnh Hùng- Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lào Cai khai mạc lớp học

Phát biểu khai mạc lớp học, Ông Trương Mạnh Hùng đánh giá cao vai trò của HTX trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong đó có các chương trình MTQG và GNBV. Tỉnh Lào Cai rất quan tâm và tạo mọi điều kiện để KTTT, HTX phát triển, tuy nhiên hiện nay, công tác quản trị, kiểm soát của các HTX trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. Liên minh HTX tỉnh mong muốn, sau lớp tập huấn các HTX vận dụng kiến thức vào thực tế nhằm nâng cao năng lực điều hành quản trị HTX để góp phần thúc đẩy KTTT, HTX phát triển.

Tại lớp tập huấn, các thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiểm soát viên của các HTX trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được giảng viên PGS.TS Nguyễn Văn Lịch- Học viện ngoại giao- của lớp tập huấn đã truyền đạt về nghiệp vụ kiểm soát HTX: Tổng quan về HTX và kiểm soát HTX; trình tự kiểm tra, lập kế hoạch kiểm tra và lập báo cáo kết quả kiểm soát HTX; nội dung kiểm tra, giám sát trong HTX;…

Giảng viên PGS.TS Nguyễn Văn Lịch- Học viện ngoại giao- đã truyền đạt về nghiệp vụ kiểm soát HTX

Cũng tại lớp tập huấn, ông Trương Mạnh Hùng đã thông tin đến các thành viên là Chủ tịch HĐQT, Kiểm Soát viên của các HTX trên địa bàn tỉnh Lào Cai các Nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh Lào Cai về chính sách khuyến khích phát triển HTX, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2025 và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.